Speedy English Grammar -Basic ESL Course & Lessons  Apk Free Download 2018

Speedy English Grammar -Basic ESL Course & Lessons Apk Free Download 2018

Speedy English Grammar -Basic ESL Course & Lessons App 2018 Feature

Fun English grammar?! Yes! Improve and test your basic English with this fast game and course for ESL beginners. Learn and practise for IELTS and TOEIC, study by yourself and have fun with “Speedy English Grammar”. Link words to form sentences in this highly addictive basic English grammar course for ESL/EFL students. Learning English grammar has never been so fast, fun and easy.

This fun, basic English course contains over 100 simple lessons/games including:
* Present simple tense – the verb “to be”
* Present simple tense for other verbs
* Have got – possessive
* Past simple tense – the verb “to be”
* Past simple tense for regular verbs and irregular verbs
* There is / There are
* Pronouns and possessives
* Present continuous tense
* Basic adjectives and adverbs
* Comparatives and superlatives
* Future forms: will / be going to / present continuous tense
* Modals: can / could
* Orders, advice and suggestion: imperatives, should, must, mustn’t, have to
* Offers: shall / let’s
* Present perfect tense – regular verbs and irregular verbs
* Basic time phrases
* Different uses of “like”
* and more…

Features:
* LEARN mode includes over 100 fast, simple, easy, lessons/games using examples from a database of over 500,000 English sentences.
* LEARN mode is a simple, structured course/game to help ESL/EFL students study basic English grammar.
* PLAY mode is a game for English language learners to check and test their understanding of the English language and for general English practice.
* Improve reading skills and speed.
* Improve/learn sentence structures.
* Learn new vocabulary in context.
* The grammar REFERENCE guide is simple and colour-coded to help students learn and understand easily.
* Suitable for independent study or to replace grammar textbooks in the classroom or on ESL/EFL courses.
* The reference guide explains all the grammatical sentence structures used in the exercises.
* Verb tables are included in the reference guide. Pause the game at any time to check verb conjugations.
* The exercises include British and American English vocabulary and syntax. Learn and practise new words within relevant grammatical sentence structures.

* The game was designed by real, experienced teachers. Grammar is important, but we know reading grammar books isn’t always fun. We made this game to make it easy for students to study grammar fast and have fun. Learn by yourself and speed up your knowledge of vocabulary, verb conjugations and general English grammar so you can speak more accurately and with more confidence in the classroom. We recommend that you read and speak the sentences as you go through the exercises so that you improve the speed that you remember proper English sentence structures when you practise speaking in conversations inside and outside the classroom.
* This course is for school students, university students, adults studying on Elementary ESL/EFL language courses or anyone who wants to learn and speak English. The exercises will also help students studying for IELTS and TOEIC tests to learn, practise, improve and test their basic English grammar and to think faster. Learn by yourself and improve and test your English grammar in a fast and easy way. Learning grammar will help your speaking skills. gramatica engleză Fun ?! Da! Îmbunătățirea și testa limba engleză de bază cu acest joc rapid și curs pentru începători ESL. Aflați și practica pentru IELTS si TOEIC, studiu de unul singur si sa te distrezi cu „Speedy engleză Gramatică“. cuvinte Link pentru a forma propoziții în acest curs extrem de dependență de bază gramatica engleză pentru elevii ESL / EFL. Invatarea gramatica limbii engleze nu a fost niciodată atât de repede, distractiv și ușor.

Acest lucru distractiv, curs de limba engleză de bază conține peste 100 de lecții / jocuri simple, printre care:
* Prezent simplu tensionată – verbul „a fi“
* Simplu timpul prezent pentru alte verbe
* Au luat – posesiv
* Trecut simplu tensionată – verbul „a fi“
* Trecut simplu tensionat pentru verbe regulate și neregulate verbe
* Acolo este acolo sunt
* Pronumele și Posesive
* Timpul prezent continuu
* adjective de bază și adverbe
* Comparații și superlative
* formulare viitoare: va / merge la / prezent continuu tensionată
* modals: poate / s-a putut
* Comenzi, sfaturi și sugestie: imperative, trebuie, trebuie, trebuie să nu, trebuie să
* Oferte: trebuie să / l lăsăm
* Prezent timpul perfect – verbe regulate și neregulate verbe
* Expresii de bază de timp
* Diferite utilizări ale „cum ar fi“
* și altele…

Caracteristici:
* INVATA modul include peste 100,,, lecții / jocuri simple simple, rapide, folosind exemple dintr-o bază de date de peste 500.000 de propoziții în engleză.
* Modul învăța este un simplu, curs structurat / joc pentru a ajuta la ESL / EFL elevii de studiu de bază gramatica engleză.
* Modul de redare este un joc pentru limba engleză care învață limbi străine pentru a verifica și testa înțelegerea lor de limba engleză și pentru practica generală engleză.
* Îmbunătățirea abilităților de citire și de viteză.
* Îmbunătățirea / învețe structuri frazeologice.
* Aflați vocabular nou în context.
* Ghidul gramatical de referință este simplu și coduri de culoare pentru a ajuta elevii să învețe și să înțeleagă cu ușurință.
* Potrivit pentru studiu independent sau pentru a înlocui manualele de gramatică în clasă sau pe cursuri ESL / EFL.
* Ghidul de referință explică toate structurile gramaticale teză folosite în exercițiile.
* Tabelele Verb sunt incluse în ghidul de referință. Pauză de joc în orice moment pentru a verifica conjugarea verbului.
* Exercițiile includ vocabularul limba engleză britanică și americană și sintaxă. Aflați și practica de cuvinte noi în structuri frazeologice gramaticale relevante.

* Jocul a fost conceput de către profesori adevărați, cu experiență. Gramatica este importantă, dar știm citind cărți de gramatică nu este întotdeauna distractiv. Am făcut acest joc pentru a face mai ușor pentru ca elevii să studieze gramatica rapid și să se distreze. Aflați de unul singur și de a accelera cunoștințele de vocabular, conjugarea verbelor și generală gramatica engleză, astfel încât să puteți vorbi cu mai multă precizie și cu mai multă încredere în clasă. Vă recomandăm să citiți și să vorbească propozițiile pe măsură ce trece prin exerciții, astfel încât să îmbunătățească viteza cu care vă amintiți structurile corespunzătoare în engleză propoziție când practici vorbind în conversații în interiorul și în afara sălii de clasă.
* Acest curs este pentru elevi, studenți, adulți care studiază la cursuri de limbi străine / ESL EFL elementar sau oricine care vrea să învețe și să vorbească limba engleză. Exercițiile vor ajuta, de asemenea, studenții care studiază pentru IELTS și teste TOEIC pentru a învăța, practica, imbunatatirea si testarea lor gramatica de bază limba engleză și să se gândească mai repede. Aflați de unul singur și de a îmbunătăți și a testa gramatica limba engleză într-un mod rapid și ușor. gramatica de învățare va ajuta abilitățile dumneavoastră vorbind.

Download Speedy English Grammar -Basic ESL Course & Lessons App 2018

App Name Speedy English Grammar -Basic ESL Course & Lessons
Package Name com.wobblemonkey.speedygram
Version
Rating 4.7 ( 9318 )
Size 29.4 MB
Requirement
Updated
Installs

Tags: , , ,

Related App of Speedy English Grammar -Basic ESL Course & Lessons 2018

Friends of the Forest – Free 8.22.00.00 App Free Download 2018

Friends of the Forest - Free 8.22.00.00

Version 8.22.00.00

Developer BabyBus Kids Games

Uploaded March 22, 2018 09:47

Filesize

Audiobooks.com: Audio Library  App Download 2018

Audiobooks.com: Audio Library

Version

Developer

Uploaded May 12, 2018 10:25

Filesize 18.7 MB

Cheats For Asphalt 8 prank 1.2 App Download 2018

Cheats For Asphalt 8 prank 1.2

Version 1.2

Developer Naso Inc

Uploaded January 22, 2018 12:31

Filesize 10.2 MB

Libraries for developers  Apk Free Download 2018

Libraries for developers

Version

Developer

Uploaded April 27, 2018 14:43

Filesize 42.6 MB

Katakana Pro  Apk Download 2018

Katakana Pro

Version

Developer Gerson Luca

Uploaded March 22, 2018 08:34

Filesize

Fix Corrupted & Unreadable SD Card  Apk Free Download 2018

Fix Corrupted & Unreadable SD Card

Version

Developer

Uploaded May 12, 2018 07:01

Filesize 4.7 MB

Snakes And Ladders Matka  App Free Download 2018

Snakes And Ladders Matka

Version

Developer Octro, Inc.

Uploaded February 09, 2018 08:55

Filesize 21.3 MB

Game Chinh phục Vũ Môn – EGROUP 2.8.8 Apk Free Download 2018

Game Chinh phục Vũ Môn - EGROUP 2.8.8

Version 2.8.8

Developer Egame Studio - egame.vn

Uploaded March 22, 2018 15:37

Filesize

Learn to Read with Tommy Turtle  Apk Free Download 2018

Learn to Read with Tommy Turtle

Version

Developer Intellijoy Educational Games for Kids

Uploaded March 20, 2018 17:04

Filesize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *