Tynker – Learn to code  Apk Free Download 2018

Tynker – Learn to code Apk Free Download 2018

Tynker - Learn to code App 2018 Feature

Tynker is the easiest way for children to learn programming. Solve puzzles to learn concepts, easily build your own games, and control robots and drones using our new step-by-step coding tutorials. 50+ free starter templates included for games, apps, drawing, music, physics, and more. Additional puzzle levels available as in-app purchases.

NEW! Draw your own actors and backgrounds with the drawing tool!

Awards:
*** Parents’ Choice Gold Award
*** Editor’s Choice, Children’s Technology Review
*** Rated 5 stars for Engagement, Common sense media
*** Academics’ Choice Award
*** Rated “Best for 8-14” by USA Today
*** Award of Excellence from Strictly Mobile

”Tynker makes programming more accessible and fun for kids, regardless of prior experience.”
– TechCrunch

“One of the best learn-to-code apps we’ve seen for younger kids – Nice work!”
– Code.org

CANDY QUEST (FREE)
Use the correct logic and loop variations to lead your character home.
** 20 Levels

CRASH COURSE (FREE)
Learn to program drones, lights, and Sphero in a virtual environment
** 18 Levels

NEW! 50 TEMPLATES AND TUTORIALS (FREE)
Includes inspiration for an unlimited portfolio of games and projects to play with friends:
6 Tutorials – Learn with interactive tutorials on animation, physics, and building games
10 Game Templates – Build your own arcade, platformer, and physics games
4 Toy Templates – Make a remote controller for your drone, and control Sphero robots
7 Physics Templates – Bouncing penguins, zero gravity, spin launchers, and cannons
10 Drawing Templates – Math art, kaleidoscope, program your own art studio app
5 Music Templates – Learn to program musical notes to play any song
10 Featured Hacks – Fun programs that combine all the above concepts

CONNECTED DEVICE SUPPORT (FREE)
Includes code blocks to control connected toys including drones and robots. Learn to use these new blocks in “Crash Course” with virtual representations of drones, robots and lights. Then find these blocks in the “Create” mode and build programs to control real devices. Supports programming Sphero, Ollie, Parrot Rolling Spider drone, Philips Hue and Lux personal lighting systems.

TYNKER WORKSHOP (FREE)
– Create games and apps quickly with the same visual programming language introduced in the puzzles
– NEW! Learn the basics with interactive coding tutorials
– Define your own programs with conditional logic, loops, functions, variables, and more
– Add tilt, touch and other native behaviors to your games
– Design animated characters using the character creator
– Build realistic games using the physics engine
– Work offline without Internet connectivity

DRAGON JOURNEY (in-app purchase)
Create functions and subroutines to lead your dragon through the forest.
** 72 Levels, across 2 different adventure scenarios, replay with 3 different dragons

LOST IN SPACE (in-app purchase)
Apply conditional logic to lead astronaut Biff to his moon base.
** 72 Levels, across 3 adventure scenarios

LAZER RACER (in-app purchase)
Draw complex geometric shapes using simple commands in this futuristic racing game.
** 48 geometric pattern puzzles

Unlock hidden bonus games in every adventure! Puzzle Solutions Available.

What Do Children Learn?
Pattern recognition, problem solving, sequencing, spatial visualization, algorithmic thinking, how to debug programs. Introduces concepts like sequencing, repetition, and conditional logic. Reinforces basic geometry concepts while using programming to draw angles and lines.

What Is Tynker?
Tynker (www.tynker.com) inspires kids to create and collaborate through programming in a visual, intuitive and imaginative way. More than 30,000 schools and 26 million kids have started coding with Tynker, building critical computational thinking skills for future success.

Tynker is inspired by visual programming languages such as Scratch from MIT, Alice from CMU, and other programming languages like Logo, SmallTalk, and Squeak. Tynker este cel mai simplu mod pentru copii să învețe programare. Rezolva puzzle-uri pentru a învăța concepte, ușor construi propriile jocuri, și de a controla roboți și drone folosind noul nostru pas-cu-pas de codificare tutoriale. 50 + template-uri gratuite incluse de pornire pentru jocuri, aplicații, desen, muzică, fizică, și mai mult. Niveluri suplimentare de puzzle disponibile achiziții în aplicație.

NOU! Trage propriile actori și fundaluri cu instrumentul de desenare!

Premii:
*** Choice Award părinților aur
*** Alegerea editorului, Tehnologie copii opinie
*** Evaluat la 5 stele pentru logodna, mass-media sens comună
*** Choice Award “Academicienii
*** Evaluat “Cel mai bun pentru 8-14” de USA Today
*** Premiul de Excelenta de la Strict Mobile

“Tynker face programare mai accesibil și distractiv pentru copii, indiferent de experiența anterioară.”
– TechCrunch

“Una dintre cele mai bune aplicații invata-la-cod le-am văzut pentru copii mai mici – Bună treabă!”
– Code.org

CANDY QUEST (FREE)
Utilizați variațiile logice și buclă corecte a conduce personajul casa ta.
** 20 de nivele

Crash Course (FREE)
Aflați cum să drone de program, lumini, și sfero într-un mediu virtual
** 18 nivele

NOU! 50 modele și Tutoriale (gratuit)
Include sursa de inspiratie pentru un portofoliu nelimitat de jocuri și proiecte pentru a juca cu prietenii:
6 Tutoriale – Invata cu tutoriale interactive de animatie, jocuri fizica, si de constructii
10 Modele de joc – Construieste propriile jocuri arcade, platformer, și fizică
4 Șabloane de jucărie – face un controler de la distanță pentru drone dumneavoastră, și de a controla roboți sfero
7 Fizică Șabloane – pinguini Viguros, gravitație zero, lansatoare de spin, și tunuri
10 Desen Șabloane – Math artă, caleidoscop, programul app studio de arta propriu
5 Modele de Muzica – Aflați pentru a programului note muzicale pentru a juca orice melodie
10 recomandate Hacks – programe distractive, care combină toate conceptele de mai sus
 

CONECTAT SUPORT DISPOZITIV (FREE)
Include blocuri de cod pentru a controla jucării conectate, inclusiv drone și roboți. Aflați cum să utilizați aceste noi blocuri din “Crash Course”, cu reprezentări virtuale dronelor, roboți și lumini. Apoi găsi aceste blocuri în modul “Creare” și de a construi programe pentru a controla dispozitivele reale. Suporta programare sfero, Ollie, Parrot Rolling Spider drone, Philips Hue si sisteme de iluminat personal Lux.

TYNKER WORKSHOP (FREE)
– Crearea Jocuri și Apps rapid cu același limbaj de programare vizual introdus în puzzle-uri
– NOU! Aflați elementele de bază cu tutoriale interactive de codificare
– Defini propriile programe cu logica condiționată, bucle, funcții, variabile, și mai mult
– Adăugați prelate, tactil și alte comportamente native la jocurile tale
– Proiectare animat de caractere utilizând creatorul de caractere
– Construiți jocuri realiste folosind motorul de fizica
– Lucrați offline, fără conexiune la Internet

Dragon Journey (cumpărare în-app)
Crea funcții și subrutine pentru a conduce dragon dumneavoastră prin pădure.
** 72 Nivele, peste 2 scenarii diferite de aventura, reluarea cu 3 dragoni diferite

Lost in Space (în-app de cumpărare)
Se aplică logica condiționată pentru a conduce astronaut Biff la baza lui luna.
** 72 niveluri, peste scenarii 3 aventura

LAZER RACER (cumpărare în-app)
Desena forme geometrice complexe, utilizând comenzi simple în acest joc de curse futurist.
** 48 puzzle-uri model geometric

Debloca jocuri bonus ascunse în fiecare aventura! Solutii puzzle disponibile.

Ce invata copii?
Recunoasterea formelor, rezolvarea de probleme, secventiere, vizualizare spațială, gândire algoritmică, cum a depana programele. Introduce concepte, cum ar fi secvențierea, repetiție, și logica condiționată. Consolidează concepte de geometrie de bază în timp ce utilizați de programare pentru a desena unghiuri și linii.

Ce este Tynker?
Tynker (www.tynker.com) inspiră copiii să creeze și să colaboreze prin programarea într-un mod vizual, intuitiv și imaginativ. Mai mult de 30.000 de școli și 26 de milioane de copii au început de codificare cu Tynker, construirea abilitățile de gândire critică de calcul pentru succesul viitor.

Tynker este inspirat de limbaje de programare vizuale, cum ar fi Scratch de la MIT, Alice de la CMU, și alte limbaje de programare, cum ar fi Logo, SmallTalk, și Squeak.

Download Tynker - Learn to code App 2018

App Name Tynker - Learn to code
Package Name com.tynker.Tynker
Version
Rating 4.0 ( 953 )
Size 118 MB
Requirement
Updated
Installs
Developer

Tags: , , ,

Related App of Tynker - Learn to code 2018

PBS KIDS Games  Apk Download 2018

PBS KIDS Games

Version

Developer PBS KIDS

Uploaded March 20, 2018 22:47

Filesize

Bacaan Surat Al Waqiah Lengkap 2.4.0 App Download 2018

Bacaan Surat Al Waqiah Lengkap 2.4.0

Version 2.4.0

Developer rezqicreative

Uploaded February 03, 2018 04:58

Filesize

Quran – Mushaf Warsh  App Free Download 2018

Quran - Mushaf Warsh

Version

Developer

Uploaded May 12, 2018 19:19

Filesize 38.1 MB

Algebra Reference  App Download 2018

Algebra Reference

Version

Developer Steve KB

Uploaded January 26, 2018 06:07

Filesize 1.7 MB

My Town : Sticker Book (Unreleased)  App Download 2018

My Town : Sticker Book (Unreleased)

Version

Developer My Town Games Ltd

Uploaded March 22, 2018 14:04

Filesize

Ludo and Snakes Ladders 3.0 App Download 2018

Ludo and Snakes Ladders 3.0

Version 3.0

Developer Water Bird

Uploaded February 09, 2018 22:50

Filesize 4.4 MB

DRONE FPV+  App Free Download 2018

DRONE FPV+

Version

Developer

Uploaded April 27, 2018 12:43

Filesize 14.5 MB

MONSTER PRINCESS WEDDING DRESS 2.2 App Free Download 2018

MONSTER PRINCESS WEDDING DRESS 2.2

Version 2.2

Developer minigameonmobile

Uploaded January 22, 2018 15:10

Filesize

Russian for Perfect keyboard  Apk Free Download 2018

Russian for Perfect keyboard

Version

Developer

Uploaded April 27, 2018 18:16

Filesize 758.7 KB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *